×
  • PL
  • ENG

Veolia Energia Warszawa wykorzystuje rozwiązania dostarczone przez firmę VECTOR SMART DATA w zakresie telemetrii

Data publikacji: 4 marca 2020

Veolia Energia Warszawa w swojej ofercie dla Klientów posiada usługę polegającą na optymalizacji zużycia ciepła przez budynki zwaną BES (Building Energy Services). Dla świadczenia powyższej usługi Veolia Energia Warszawa wykorzystuje m.in. rozwiązania dostarczone przez firmę VECTOR SMART DATA w zakresie telemetrii i sterowania węzłami cieplnymi.

Profil Klienta

Veolia Energia Warszawa zarządza największą w Unii Europejskiej siecią ciepłowniczą, dostarczającą ciepło systemowe i ciepłą wodę do 80% budynków w Warszawie.

Potrzeba biznesowa

Veolia wpisując się w ogólnoświatowy trend poprawy jakości powietrza i życia mieszkańców Warszawy, wprowadziła do swojej oferty usługę umożliwiającą Klientom optymalne wykorzystanie ciepła na potrzeby ogrzewania, w wyniku czego ograniczone zostaje zużycie tradycyjnych paliw kopalnych.

O projekcie

Jednym z rozwiązań, które pozwala na optymalizację dystrybucji ciepła w budynku jest rozwiązanie dostarczone przez firmę
 VECTOR SMART DATA obejmujące swym zakresem integrację danych pochodzących z czujników temperatury i wilgotności IOTA TH-2. Dostarczony interfejs wymiany informacji jest  autorskim rozwiązaniem opracowanym przez VECTOR Smart Data przy współpracy inżynierów z firmy Veolia Energia Warszawa.

Wdrożone rozwiązanie optymalizacyjne pozwala na świadczenie usługi BES. W budynkach klientów dla których jest świadczona usługa BES zamontowano czujniki do bieżącego monitorowania temperatury i wilgotności. Czujniki te komunikują się w oparciu o sieć radiową SIGFOX. Dane pomiarowe trafiają do systemu telemetrii autorstwa VECTOR SMART DATA, który w oparciu o otrzymane informacje wysyła polecenia sterujące do węzła cieplnego. Rozwiązanie wspiera świadczenie usługi efektywności energetycznej, której nadrzędnym celem jest oszczędność energii cieplnej.

O VECTOR SMART DATA

VECTOR SMART DATA projektuje, buduje, integruje i utrzymuje rozwiązania w zakresie telemetrii. Współpracuje z największymi polskimi dostawcami ciepła i wody np. 
TAURON Ciepło czy Dalkia Polska Energia. Specjalizuje się w technologiach transmisyjnych, projektowaniu i produkcji urządzeń telemetrycznych oraz rozwiązaniach software’owych wspierających zarządzanie danymi.